Харена

Харена, Бале, Етиопия

 
Националният парк Бале е условно разделен на две доста различни една от друга части. Основно в полезрението на туристите са високите голи плата, където са и всички маршрути за разходки. Другата, по-голяма, но почти не посещавана част на парка е покрита с гъсти вековни гори. Пътеките в гората не са ни най-малко направени за туристи, а се използват от хората обитаващи полулегално парка и стигат до кошерите направени от издълбани дънери, закачени високо в короните на дърветата или до бамбуковите гори, които се използват за надежден строителен материал. Информацията, която намерихме за гората Харена беше доста оскъдна. За наша голяма радост нежеланието на момчето, което ни водеше през високите части на Бале да се разхожда още няколко дни с нас пеша, а не с джип, както повечето хора правят, беше по-голямо от желанието му за още няколко дневни надници и на драго сърце ни разказа как най-лесно да стигнем и разгледаме гората. Идеята му беше да се доберем с рейс до малкото село Рира и от там да си правим еднодневни екскурзии в гората

Галерия – тук

История – тук

Вашият коментар

Scroll to top